FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK DÍJAI

"A" kategória


"A" foglalkozás-egészségi osztály

Bányászat és kohászat fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az "A" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
Rákkeltőkkel exponáltak
Sugárzó anyagokkal, ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók
Állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak
Korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak
Mmunkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók
Vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók,
függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

20.000 Ft

"B" kategória

"B" foglalkozás-egészségi osztály

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás
Élelmiszerek és italok gyártása
Dohánytermékek gyártása
Textíliák gyártása
Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés
Bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása
Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás
Vegyi alapanyagok és termékek gyártása
Gumi és műanyag termékek gyártása
Nemfém ásványi termékek gyártása
Nyersanyag visszanyerése hulladékból
Szárazföldi és csővezetékes szállítás
Vízi szállítás
Légi szállítás
Egészségügyi és szociális ellátás
Állategészségügyi tevékenység
Nyomdaipari termékek gyártása
fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a "B" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.


10000 Ft

"C" kategória


"C"foglalkozás-egészségi osztály

Az "A" foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat
1. ipari,
2. szolgáltató,
3. kutató,
4.számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos
fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a "C" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

10000 Ft

"D" kategória


"D"foglalkozás-egészségi osztály

1. kutatás-szervezési,
2. kulturális,
3. oktatási,
4. egyéb adminisztratív
tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az "A", a "B" és a "C" foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.

(forrás: a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet4. melléklet)

10000 Ft