FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

Teljes körű üzemorvosi alapszolgáltatást nyújtunk szerződött Ügyfeleinknek.

Minden olyan szolgáltatást biztosítunk, amelyet a hatályos rendeletek és jogszabályok a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások körébe sorolnak.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás keretében végezzük

a) munkaköri alkalmassági vizsgálatokat
b) foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;
c) a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatát
d) egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást;
e) a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat;
f) a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást;
g) a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat;
h) a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;
i) a 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát.


Közreműködünk

 1. az Mvt. 58. §-ában felsorolt munkáltatói feladatok ellátásában, különösen
  • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
  • munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában,
  • a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében
 2. a foglalkozási rehabilitációban;
 3. a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában

Külön megrendelés és díjazás alapján az alábbi orvosi szolgáltatásokat végezzük

 1. a 2. alkalmassági csoportba tartozó gépjármű vezetői és hivatásos lőfegyver-viselési alkalmassági orvosi vizsgálata;
 2. Külföldi munkavállalásnál munkaköri orvosi alkalmasság véleményezése, a szükséges vizsgálatok elvégzése, illetve elvégeztetése;
 3. különböző rizikócsoportok komplex szűrése;
 4. részvétel a foglalkozási rehabilitációs intézkedések szakmai előkészítésében és a döntés meghozatalában